Aktualności
Torhum z rabatem do końca czerwca
Torhum z rabatem do końca czerwca
Poznawali tajniki funkcjonowania ZUOK
Poznawali tajniki funkcjonowania ZUOK
Biała wśród pomarańczowych
Biała wśród pomarańczowych
Sprzątając Toruń, odpracowują kary
Sprzątając Toruń, odpracowują kary
MPO Gazelą Biznesu 2014
MPO Gazelą Biznesu 2014

Segreguj odpady razem z nami


Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania EcoKid


Multimedialna sala do edukacji ekologicznej, autorskie programy nauczania i interaktywne narzędzia dydaktyczne oraz ścieżka ekologiczna na zrekultywowane składowisko to główne zadania projektu pn. Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania EcoKid. Spółka pozyskała na ten cel środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt zakłada adaptację sali konferencyjnej znajdującej się przy sortowni Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych na cele edukacji ekologicznej - Zależy nam na tym, aby efektywnie i nowocześnie promować selektywną zbiórkę odpadów mówi prezes MPO Piotr Rozwadowski. - Stąd pomysł na wykorzystywanie internetu, technologii 3D, gier komputerowych w edukacji ekologicznej. Mamy nadzieję, że prowadzenie zajęć w ZUOK-u, czyli w miejscu, gdzie ogromne ilości odpadów są sortowane, jeszcze bardziej zachęci do selektywnej zbiórki. Stworzymy tym samym okazję do przyjrzenia się pracy Zakładu i sposobom postępowania z odpadami.

Prezes MPO Piotr Rozwadowski i zajmująca się edukacją ekologiczną w spółce Jolanta Makowska podczas konferencji inaugurującej projekt

Sala o powierzchni 80 m2 zostanie odnowiona, przemalowana i wyposażona w nowoczesne meble. - Laptopy dla każdego uczestnika zajęć, projektory 2D i 3D, interaktywny monitor to będą nasze podstawowe narzędzia pracy – zapowiada Jolanta Makowska, zajmująca się w MPO edukacją ekologiczną. – Chcemy dostosować metody nauki do tego, co jest atrakcyjne dla dzieci i młodzieży.

Projekt zakłada również utworzenie edukacyjnej ścieżki ekologicznej na zrekultywowane składowisko. Wzdłuż niej ustawione będą tablice edukacyjne i gry plenerowe. Ich treść dotyczyć będzie m. in. funkcjonowania ZUOK i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, rozkładu odpadów w czasie, pozyskiwania biogazu.

 

Ścieżka ekologiczna na skłądowisko: 1. PSZOK, 2. generatory Biogaz, 3. stacja przeładunkowa, 4. składowisko – brama, 5 – 8 kolejne stacje, 9 – 10 gry plenerowe, 11-12 plac widokowy

- W ramach promocji projektu kupimy 1200 sztuk zgniatarek do plastikowych butelek, które będziemy rozdawać zainteresowanymmówi prezes Rozwadowski. – Zgniatarki są bardzo praktyczne. Dzięki nim w worku czy pojemniku na odpady suche zmieści się więcej butelek PET. To oszczędność miejsca, a w konsekwencji  - ilości kursów śmieciarek. Mniej kursów to mniej spalin, czyli same korzyści dla środowiska.

Promocja projektu obejmuje również konkurs na projekt grafiki (loga) CEE MPO. Grafika promująca Centrum będzie musiała nawiązywać do logo spółki.

Całkowita wartość projektu: 396 700,00 zł, w tym:
    Wydatki kwalifikowane: 274 142,27 zł
    Wkład własny: 48 378,05 zł
    VAT (niekwalifikowany) 74 179,68 zł
Dofinansowanie z EFRR: 85%

***
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu od lat prowadzi edukację ekologiczną. Prowadzimy zajęcia w szkołach podstawowych i gimnazjach w Toruniu i w okolicznych gminach (w Lubiczu, Obrowie, Złejwsi Wielkiej, Wielkiej Nieszawce, Łysomicach). Organizujemy drzwi otwarte, pikniki edukacyjne, konkursy ekologiczne, uczestniczymy w festynach i imprezach przygotowywanych przez różne stowarzyszenia, organizacje i gminy. Obejmujemy patronatem akcje i działania ekologiczne, sponsorujemy nagrody. Wydajemy także w tysiącach egzemplarzy ulotki i broszury edukacyjne. Podejmowane działania dostosowujemy do wieku odbiorców, charakteru zabudowy i miejsca zamieszkania oraz rodzaju świadczonych usług. W samym tylko 2014 roku w różnego rodzaju zajęciach z zakresu edukacji ekologicznej udział wzięło ok. 12 000 osób.
***

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

 

 


 


Terminy odbioru odpadów w zakładce OBSŁUGA GMIN
 
MPO Sp. z o.o.
w Toruniu
 
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159
tel. (56) 63 98 124
tel. (56) 63 98 119
NIP: 879-016-92-80
Kapitał: 8.469.500 PLN
REGON: 870525973
KRS: 0000151221