Aktualności

2017-05-23 Brylantowe MPO, prezes z odznaką

Miejska spółka i jej prezes zostali uhonorowani kolejnymi prestiżowymi branżowymi nagrodami.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu zostało wyróżnione Brylantowym listem gratulacyjnym za unowocześnianie polskiego systemu gospodarki odpadami oraz za wieloletni wkład w działalność branżowego stowarzyszenia - Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Prezes MPO Piotr Rozwadowski otrzymał odznakę honorową Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odznakę przyznaje Minister Środowiska za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony środowiska, a zasady jej przyznawania określone są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn.14.10.2003 r.

Wyróżnienia zostały wręczone podczas obchodów 25-lecia Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Forum zrzesza ponad 260 członków, jest ogólnopolskim stowarzyszeniem szefów firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami. Toruńskie MPO było jednym z założycieli KFDZOM.

  
1 stycznia 2018 roku zmieniają się zasady selektywnej zbiórki odpadów w Toruniu. Nowe kolory pojemników i worków to: papier - kolor niebieski, metale i tworzywa sztuczne - kolor żółty, bioodpady - kolor brązowy, szkło - kolor zielony, odpady zmieszane - kolor szary. Obecnie stosowane pojemniki będą stopniowo wymieniane.
 
MPO Sp. z o.o.
w Toruniu
 
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159
tel. (56) 63 98 124/125
tel. (56) 63 98 119
NIP: 879-016-92-80
Kapitał: 13.618.000 PLN
REGON: 870525973
KRS: 0000151221