Aktualności

2016-02-23 Zapraszamy do PSZOK na lewobrzeżu

W lewobrzeżnej części Torunia funkcjonuje już Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu zaprasza do drugiego w Toruniu Punktu  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  – Nowy PSZOK znajduje się przy ul. Dwernickiego 15 – 15 a – mówi prezes MPO Piotr Rozwadowski. - Czynny jest  od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00, a w soboty w godz. 10.00 – 14.00.

W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne, pochodzące z toruńskich gospodarstw domowych. Do PSZOK można oddać:

 • papier i tekturę,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 • odpady zielone,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe.

Wszystkie wymienione odpady, za wyjątkiem budowlanych i rozbiórkowych, PSZOK przyjmuje nieodpłatnie w każdej ilości. Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane są bezpłatnie w ilości do 1,0 m3 na gospodarstwo domowe rocznie (zgodnie z uchwałą 493/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21.02.2013 r.).

- Torunianin przywożący odpady do PSZOK powinien najpierw zgłosić się do obsługi punktu – mówi prezes Rozwadowski.Nasz pracownik sprawdzi odpady i wskaże miejsce ich rozładunku. Warto pamiętać, że obsługa PSZOK ma prawo poprosić o dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania oraz wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • materiały zawierające azbest,
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
 • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych).

Na takich samych zasadach działa PSZOK, który znajduje się przy ul. Kociewskiej 35.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Toruniu

 
1 stycznia 2018 roku zmieniają się zasady selektywnej zbiórki odpadów w Toruniu. Nowe kolory pojemników i worków to: papier - kolor niebieski, metale i tworzywa sztuczne - kolor żółty, bioodpady - kolor brązowy, szkło - kolor zielony, odpady zmieszane - kolor szary. Obecnie stosowane pojemniki będą stopniowo wymieniane.
 
MPO Sp. z o.o.
w Toruniu
 
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159
tel. (56) 63 98 124/125
tel. (56) 63 98 119
NIP: 879-016-92-80
Kapitał: 13.618.000 PLN
REGON: 870525973
KRS: 0000151221