Zespół Staromiejski

W zamian za opłatę uiszczaną przez mieszkańca lub właściciela nieruchomości odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych wytworzonych i gromadzonych w pojemnikach lub workach dostarczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu.
 
System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Zespołu Staromiejskiego obejmuje gromadzenie odpadów suchych w workach koloru żółtego oraz odpady szklane w workach koloru białego.
Na terenie Zespołu Staromiejskiego odbiór odpadów komunalnych odbywa się z pojemników koloru zielonego bądź metalowych ocynkowanych. Ze względu na charakter zabudowy istnieje także możliwość wywozu odpadów w czarnych workach foliowych o pojemności 15, 30 lub 110 litrów.
 
Odpady suche typu papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
zbierane są w workach koloru żółtego.
Szkło - od 1 lipca 2013r. opakowania szklane zbierane są w workach koloru białego.
Czarny worek na odpady komunalne zmieszane (niesegregowane)
o pojemności 15, 30 lub 110 litrów.
 
Pozostałe odpady komunalne (niesegregowane) zbierane są w pojemnikach koloru zielonego lub metalowych ocynkowanych.
 
SELEKTYWNA ZBIÓRKA
POSESJE ZAMIESZKAŁE
Uprzejmie informujemy mieszkańców Zespołu Staromiejskiego, że odbiór odpadów gromadzonych selektywnie
prowadzony jest w godzinach 6.00- 14.00 w następujący sposób:
   Środa     
- Kamienice usytuowane od ulicy Podmurnej w kierunku Placu Rapackiego oraz ulica Podmurna (kamienice pomiędzy ul. Szeroką a Mostową)
   Wtorek   
- Kamienice usytuowane od ul. Podmurnej w kierunku Rynku Nowomiejskiego oraz ul. Podmurna (kamienice pomiędzy ul. Szeroką a Pl. Teatralnym)
 

 

1 stycznia 2018 roku zmieniają się zasady selektywnej zbiórki odpadów w Toruniu. Nowe kolory pojemników i worków to: papier - kolor niebieski, metale i tworzywa sztuczne - kolor żółty, bioodpady - kolor brązowy, szkło - kolor zielony, odpady zmieszane - kolor szary. Obecnie stosowane pojemniki będą stopniowo wymieniane.
 
MPO Sp. z o.o.
w Toruniu
 
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159
tel. (56) 63 98 124/125
tel. (56) 63 98 119
NIP: 879-016-92-80
Kapitał: 13.618.000 PLN
REGON: 870525973
KRS: 0000151221